We werken met mensen en dus zullen er altijd situaties voorbij komen die niet helemaal gepland waren. Dat is helemaal oke! Een onderdeel van het spaceholden is op een rustige, liefdevolle en veilige manier de situatie sturen. Daarin het zelf geaard zijn en weten wat voor jou en het event belangrijk is de kern.

Gedurende een event heb je op kleine basis te maken met het thema groepsdynamica . Onder groepsdynamica vallen alle processen die plaatsvinden in een groep. Door die processen te begrijpen kan je hier invloed op uitoefenen. Een groep start met een verkenning waarin ze kennis met elkaar maken. Daarna het onderdeel storming, waarin iedereen een plek zoekt in de groep ( hiërarchie). De leider /spaceholder bepaalt de (on)geschreven regels en dus de manier waarop de groep met elkaar om gaat. Denk bij het laatste aan ‘we laten elkaar uitpraten’ ‘we geven geen ongevraagd advies’ ‘iedereen is vrij om naar de wc te gaan’ ‘je mag gedurende het event ook op een andere plek gaan zitten, zolang jij je maar prettig voelt’.

In dit hele proces kan er van alles gebeuren, in de video neem ik je mee in verschillende voorbeelden en hoe je hiermee om kan gaan.